Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Turdus iliacus iliacus Κοκκινότσιχλα
Turdus merula aterrimus Κότσυφας
Turdus merula merula Κότσυφας
Turdus naumanni Στικτή τσίχλα
Turdus philomelos Τσίχλα
Turdus pilaris Κεδρότσιχλα
Turdus ruficollis Μαυρόλαιμη τσίχλα
Turdus torquatus alpestris Απλική τσίχλα
Turdus torquatus torquatus Χιονότσιχλα
Turdus viscivorus Τσαρτσάρα
Turgenia latifolia
Tursiops truncatus Ρινοδέλφινο
Tussilago farfara
Tylopsis lilifolia Τύλοψις η κρινόφυλλη
Typha domingensis
Typha latifolia
Typha laxmannii
Typhlops vermicularis Τυφλίνος
Tyrimnus leucographus Θύμος ο λευκόγραφος
Tyto alba alba Τυτώ