Στοιχεία Είδους

Όνομα Tylopsis lilifolia
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Τύλοψις η κρινόφυλλη
Είδος Οργανισμού Ασπόνδυλο
Τάση
Απειλές
Φυτοφάρμακα
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Μη απειλούμενο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα
Γνωρίσματα
Αναπαραγόμενο, Μόνιμος Κάτοικος
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Χωρίς προτεραιότητα
Ενδιαιτήματα WIDE RANGE OF HABITATS,MAINLY SCUIBBYAND GRASSY PLACES
Παγκόσμια Εξάπλωση