Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Truxalis nasuta Τρουξαλίς η μεγαλόρινη
Turanana panagea Τουρανάνα η Παναγία
Tylopsis lilifolia Τύλοψις η κρινόφυλλη