Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Oropodisma kyllinii Ορωπόδισμα το Κυλλήνιο
Oropodisma lagrecai Ορωπόδισμα το Λαγκρεκάκιο
Oropodisma macedonica Ορωπόδισμα το Μακεδονικό
Oropodisma parnassica Ορωπόδισμα το Παρνάσσιο
Oropodisma taygetosi Ορωπόδισμα του Ταϋγέτου
Oropodisma tymphrestosi Ορωπόδισμα του Τυμφρηστού
Oropodisma willemsei Ορωπόδισμα του Βίλλεμσε