Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Conocephalus harzi Κωνοκέφαλος του Χάρτζι
Conocephalus hastatum Κωνοκέφαλος ο άστατος
Conocephalus kisi kisi Κωνοκέφαλος ο Κίσιος
Cupido osiris Κουπίντο ο Όσιρις
Cyaniris helena Κουανίρις η Ελένη
Cynthia cardui Κύνθια του Καρδού