Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Modicogryllus geticus Μοντικόγρρυλλος ο γενετικός
Mogoplistes brunneus Μογκοπλίστης ο μελαχροινός
Mogoplistes kinzelbachi Μογκοπλίστης του Κίντζελμπαχ
Mogoplistes novaki Μογκοπλίστης του Νόβακ
Mogoplistes squamiger Μογκοπλίστης ο …
Morimus funereus Μόρινος ο …
Myrmecophilus myrmecophilus Μυρμηκόφιλος ο μυρμηκόφιλος
Myrmecophilus ochraceus Μυρμηκόφιλος ο ωχράδης
Myrmecophilus termitophilus Μυρμηκόφιλος ο τερμιτόφιλος