Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Iris attica
Iberis odorata
Iris planifolia
Iris pseudacorus
Iris reichenbachii
Iris suaveolens
Isatis lusitanica
Isatis vermia
Isoetes heldreichii
Isoetes histrix
Ipomoea imperati
Iberis pruitii Ιβερίδα η προυίτιος
Ilex aquifolium Αρκουδοπούρναρο
Iris germanica
Iberis sempervirens
Iberis umbellata
Illecebrum verticillatum
Impatiens noli-tangere
Imperata cylindrica
Inula britannica