Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Calycocorsus stipitatus
Calendula officinalis Καλέντουλα η φαρμακευτική
Calystegia silvatica
Calystegia soldanella
Callitriche lenisulca
Calamintha cretica
Callitriche obtusangula
Campanula amorgina
Campanula anchusiflora
Callitriche pulchra
Callitriche stagnalis
Campanula bononiensis
Campanula calaminthifolia
Campanula carpatha
Calamagrostis pseudophragmites
Calamagrostis arundinacea
Calluna vulgaris Καλλούνα η κοινή
Campanula chalcidica
Campanula cervicaria
Campanula incurva