Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Barbus barbus thessalus Μουστακάτο της Θεσσαλίας
Barbus cyclolepis cholorematicus Βιργιάνα
Barbus cyclolepis cyclolepis Βιργιάνα
Barbus cyclolepis sperchiensis Βιργιάνα
Barbus cyclolepis stroumicae Βιργιάνα
Barbus euboicus Πετρόψαρο
Barbus graecus Σκαρούνι
Barbus peloponnesius peloponnesius Αμμοσούρτης
Barbus peloponnesius petenyi Αμμοσούρτης
Barbus peloponnesius rebeli Αμμοσούρτης
Barbus prespensis Μπριάνα
Barlia robertiana
Bassia hirsuta Μπάσσια η χνουδωτή
Beckmannia eruciformis eruciformis
Bellardia trixago Μπελλάρντια το τριξάνιο
Bellardiochloa variegata
Bellevalia brevipedicellata
Bellevalia dubia
Bellevalia romana
Bellevalia sarmatica