Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Matthiola longipetala pumilio
Mentha pulegium pulegioides
Muscari pulchellum pulchellum
Merops superciliosus persicus Πρασινομέροπας
Myosotis refracta paucipilosa
Melissa officinalis officinalis
Montifringilla nivalis nivalis Χιονόστρουθος
Muscicapa striata neumanni Σταχτομυγοχάφτης
Malcolmia flexuosa naxensis
Myosotis alpestris mrkvickana
Milium vernale montanum
Minuartia verna montana
Milvus migrans migrans Τσίφτης
Malcolmia macrocalyx macrocalyx
Microtus guentheri macedonicus Αρουραίος της Μακεδονίας
Minuartia glomerata macedonica
Minuartia hybrida lydia
Motacilla flava lutea Κιτρινοσουσουράδα
Mentha longifolia longifolia
Minuartia recurva juresii