Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Numenius arquata arquata Τουρλίδα
Nigella arvensis aristata
Nepeta argolica argolica
Nepeta nuda albiflora
Nigella fumariifolia
Nigella sativa
Nonea cesatiana
Nonea obtusifolia
Netta rufina Φερεντίνι
Nonea pallens
Nonea pulla
Nonea ventricosa
Notobasis syriaca
Nuphar lutea
Nymphaea alba
Nymphoides peltata
Nucifraga caryocatactes Καρυοθραύστης
Numenius phaeopus Σιγλίγουρος
Nyctalus lasiopterus Μεγάλος νυχτοβάτης
Neohipparchia fatua Νεοΐππάρχια η …