Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Cyrtodactylus kotschyi fuchsi Κυρτοδάκτυλος του Φουκς
Cyrtodactylus kotschyi bibroni Κυρτοδάκτυλος του του Μπίμπρον
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια
Cyrtodactylus kotschyi solerii x saronicus Κυρτοδάκτυλος υβρίδιο
Cyrtodactylus kotschyi saronicus x schultzewesturnii Κυρτοδάκτυλος υβρίδιο
Chalcides ocellatus ocellatus Λιακόνι
Coluber jugularis jugularis Μαύρος ζαμενής
Coluber najadum najadum Σαΐτα
Coluber najadum kalymnensis Σαΐτα της Καλύμνου
Coluber najadum dahlii Σαΐτα του Νταλ
Chamaeleo chamaeleon chamaeleon Χαμαιλέων
Chelonia mydas mydas Χελώνα Μύδας (Πράσινη θαλασσοχελώνα)
Caretta caretta caretta Χελώνα καρέττα