Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Avena sterilis sterilis Βρώμη η άγονη
Anagyris foetida Βρωμοκλάδι
Amaranthus graecizans Βλήτο το …
Amaranthus hypochondriacus Βλήτο το υποχονδριακό
Amaranthus viridis Βλήτο το πράσινο
Amaranthus lividus Βλήτο το πελιδνό
Amaranthus caudatus Βλήτο το ουραίο
Amaranthus albus Βλήτο το λευκό
Amaranthus blitoides Βλήτο το βλητοειδές
Amaranthus retroflexus Βλήτο το ανακάμπτον
Amaranthus cruentus Βλήτο το αιματόχρουν
Amaranthus deflexus Βλήτο ο κρεμαστός
Artemisia arborescens Αψιφιά η δενδροειδής
Aphanes floribunda Αφανές το πολυανθές
Aphanes microcarpa Αφανές το μικρόκαρπο
Aphanes arvensis Αφανές το αρουραίο
Atractylis cancellata cancellata Ατρακτυλίδα
Atriplex halimus Ατρίπληξ η άλιμος
Atriplex tatarica Ατρίπλεξ ο ταταρικός
Atriplex rosea Ατρίπλεξ ο ρόδινος