Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Podarcis erhardii thermiensis Σιλιβούτι των Θερμιών
Podarcis erhardii schiebeli Σιλιβούτι του Σίμπελ
Podarcis erhardii ruthveni Σιλιβούτι του Ρουθβένιο
Podarcis erhardii riveti Σιλιβούτι του Ριβέτι
Podarcis erhardii rechingeri Σιλιβούτι του Ρέχινγκερ
Podarcis erhardii buchholzi Σιλιβούτι του Μπούχολτς
Podarcis erhardii werneriana Σιλιβούτι του Βέρνερ
Podarcis erhardii megalophthenae Σιλιβούτι το Μεγαλόφθηνο
Podarcis erhardii livadhiaca Σιλιβούτι το Λιβαδικό
Podarcis erhardii syrinae Σιλιβούτι της Σύρνας
Podarcis erhardii phytiusae Σιλιβούτι της Πυτιούσας
Podarcis erhardii pachiae Σιλιβούτι της Παχιάς
Podarcis erhardii ophidusae Σιλιβούτι της Οφιδούσας
Podarcis erhardii naxensis Σιλιβούτι της Νάξου
Podarcis erhardii mykonensis Σιλιβούτι της Μυκόνου
Podarcis erhardii levithensis Σιλιβούτι της Λεβίθας
Podarcis erhardii cretensis Σιλιβούτι της Κρήτης
Podarcis erhardii kinarensis Σιλιβούτι της Κινάρου
Podarcis erhardii thessalica Σιλιβούτι της Θεσσαλίας
Podarcis erhardii elaphonissi Σιλιβούτι της Ελαφονήσου