Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Dactylorhiza kalopissii
Dactylis glomerata hackelii
Dasypyrum hordeaceum
Dasypyrum villosum
Datisca cannabina
Datura innoxia
Datura metel
Datura stramonium
Daucus broteri
Daucus carota carota
Daucus carota drepanensis
Daucus carota major
Daucus carota maximus
Daucus conchitae
Daucus guttatus guttatus
Daucus involucratus
Danthonia decumbens
Delphinium fissum
Delphinium hellenicum
Dianthus aciphyllus