Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Inula verbascifolia heterolepis
Inula verbascifolia methanea
Inula verbascifolia parnassica
Inula verbascifolia verbascifolia
Ipomoea acuminata
Ipomoea purpurea
Iris unguicularis cretensis
Iris unguicularis unguicularis
Isatis lusitanica
Isatis tinctoria athoa
Iberis odorata
Isatis vermia
Isoetes heldreichii
Isoetes histrix
Ipomoea imperati
Ipomoea sagittata
Ipomoea stolonifera
Iris albicans
Iris attica
Iris germanica