Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Marrubium peregrinum
Marrubium pestalozzae
Marrubium thessalum
Marrubium velutinum
Marrubium vulgare
Martes foina Κουνάβι
Martes martes Δεντροκούναβο
Matricaria caucasica
Matricaria macrotis
Matricaria perforata
Matricaria recutita
Matricaria rosella
Matricaria tempskyana
Matricaria trichophylla
Matthiola fruticulosa fruticulosa
Matthiola fruticulosa valesiaca
Matthiola incana incana
Matthiola longipetala bicornis
Matthiola longipetala pumilio
Matthiola sinuata