Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Campanula euboica
Chrozophora obliqua Χρωζοφόρα η λοξή
Carex tomentosa
Calycocorsus stipitatus
Cerastium moesiacum
Carex vulpina
Cerastium runemarkii
Cerastium theophrasti
Campanula foliosa
Ceratophyllum submersum
Cerastium rectum Κεράστιο το όρθιο
Cerastium scaposum Κεράστιο το αφυλλόβλαστο
Calendula officinalis Καλέντουλα η φαρμακευτική
Cerastium smolikanum Κεράστιο του Σμόλικα
Cerastium vourinense Κεράστιο του Βούρινου
Ceterach officinarum
Ceratocephalus falcatus Κερατοκέφαλος ο γαμψός
Chaerophyllum aromaticum
Chaerophyllum aureum
Cotoneaster integerrimus Κοτονήαστρο το ακεραιόφυλλο