Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Plantago lagopus
Plantago holosteum
Plantago cretica
Plantago crassifolia
Plantago coronopus
Plantago bellardii deflexa
Plantago bellardii bellardii
Plantago atrata atrata
Plantago atrata graeca
Plantago argentea
Plantago arenaria
Plantago amplexicaulis
Plantago altissima
Plantago albicans
Plantago afra
Pitymys majori Σκαπτοποντικός του Μάγιερ
Pisum sativum sativum
Pisum sativum elatius
Pistacia terebinthus Αγριοτσικουδιά
Pistacia lentiscus var. chia