Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lappula squarrosa squarrosa Λάππουλα η αιχμηρή
Lanius senator senator Κοκκινοκέφαλος
Lanius nubicus Παρδαλοκέφαλος
Lanius minor Γαϊδουροκεφαλάς
Lanius excubitor homeyeri Διπλοκεφαλάς του Χομέγιερ
Lanius excubitor excubitor Διπλοκεφαλάς
Lanius excubitor meridionalis Διπλοκεφαλάς ο μεσημβρινός
Lanius collurio collurio Αητόμαχος
Lanius collurio kobylini Αητόμαχος του Κομπυλίν
Lamyropsis cynaroides
Lamyropsis carpinii
Lamium purpureum
Lamium moschatum
Lamium maculatum
Lamium garganicum striatum
Lamium garganicum pictum
Lamium garganicum garganicum
Lamium garganicum laevigatum
Lamium bifidum balcanicum
Lamium bifidum albimontanum