Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Inula verbascifolia verbascifolia
Iphiclides podalirius Ιφικλίδης ο Ποδαλίριος
Ipomoea acuminata
Ipomoea imperati
Ipomoea purpurea
Ipomoea sagittata
Ipomoea stolonifera
Irania gutturalis Ασπρολαίμης
Iris albicans
Iris attica
Iris germanica
Iris planifolia
Iris pseudacorus
Iris reichenbachii
Iris sintenisii sintenisii
Iris spuria ochroleuca
Iris suaveolens
Iris unguicularis cretensis
Iris unguicularis unguicularis
Isatis lusitanica