Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Myotis brandtii Μυωτίδα του Μπραντ
Myotis capaccinii Ποδαρομυωτίδα
Myotis daubentoni Μυωτίδα του Νταουμπέντον
Myotis emarginatus Πυρρομυωτίδα
Myotis myotis Τρανομυωτίδα
Myotis mystacinus Μουστακομυωτίδα
Myotis nattereri Μυωτίδα του Νάττερερ
Myotis przewalskii Μυθωτίδα του Πρζεβάλσκι
Myriophyllum spicatum Μυριόφυλλο το σταχτώδες
Myriophyllum verticillatum
Myrmecophilus myrmecophilus Μυρμηκόφιλος ο μυρμηκόφιλος
Myrmecophilus ochraceus Μυρμηκόφιλος ο ωχράδης
Myrmecophilus termitophilus Μυρμηκόφιλος ο τερμιτόφιλος
Myrrhoides nodosa
Myrtus communis communis Μυρτιά η κοινή
Myrtus communis tarentina Μυρτιά η Τερεντίνιος