Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Consolida ambigua Κονσολίντα η αμφίβολη
Conringia planisiliqua Κονρίγκια επιπεδοχεδρωπή
Conringia orientalis Κονρίγκια η ανατολική
Conringia austriaca Κονρίγκια η Αυστριακή
Conocephalus kisi kisi Κωνοκέφαλος ο Κίσιος
Conocephalus hastatum Κωνοκέφαλος ο άστατος
Conocephalus harzi Κωνοκέφαλος του Χάρτζι
Conocephalus grebenchikovi Κωνοκέφαλος του Γκρεμπεντσίκωφ
Conocephalus ebneri Κωνοκέφαλος του Έμπνερ
Conocephalus discolor Κωνοκέφαλος ο δίχρωμος
Conocephalus conocephalus Κωνοκέφαλος ο κωνοκέφαλος
Conium maculatum
Comperia comperiana
Comandra elegans
Colutea insularis Φούσκα της Ρόδου
Colutea cilicica Φούσκα της Θράκης
Colutea arborescens arborescens Φούσκα
Columba palumbus palumbus Φάσσα
Columba oenas oenas Φασσοπερίστερο
Columba livia livia Αγριοπερίστερο