Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Medicago strasseri Μηδική του Στράσσερ
Medicago heyniana Μηδική του Χεϋνιάν
Meconema thalassinum Μηκόνυμα το θαλασσινό
Malosorbus florentina Μηλόσορβος
Minuartia anatolica Μινουάρτια η ανατολική
Minois dryas Μινωΐς Δρυάς
Mogoplistes brunneus Μογκοπλίστης ο μελαχροινός
Mogoplistes squamiger Μογκοπλίστης ο …
Mogoplistes kinzelbachi Μογκοπλίστης του Κίντζελμπαχ
Mogoplistes novaki Μογκοπλίστης του Νόβακ
Modicogryllus geticus Μοντικόγρρυλλος ο γενετικός
Modicogryllus frontalis Μοντικόγρυλλος ο μετωπικός
Myotis mystacinus Μουστακομυωτίδα
Myotis przewalskii Μυθωτίδα του Πρζεβάλσκι
Myocastor coypus Μυοκάστορας
Myosotis sicula Μυοσωτίς η Σικελική
Myosotis laxa caespitosa Μυοσωτίς η έρπουσα
Myriophyllum spicatum Μυριόφυλλο το σταχτώδες
Myrmecophilus myrmecophilus Μυρμηκόφιλος ο μυρμηκόφιλος
Myrmecophilus termitophilus Μυρμηκόφιλος ο τερμιτόφιλος