Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Omocestus rufipes Ομόκηστος ο κοκκινόπους
Omocestus minutus Ομόκηστος ο μικρός
Omocestus petraeus Ομόκηστος ο πετραίος
Omocestus viridulus Ομόκηστος ο πρασινωπός
Onobrychis oxyodonta Ονοβρυχίδα η οξυόδοντη
Ondatra zibethicus Οντάνδρα
Ononis arvensis Ονωνίς η αρουραία
Ononis natrix natrix Ονωνίς η νάτριξ
Ononis biflora Ονωχίδα η διανθής
Ornithopus compressus Ορνιθόπους ο πεπιεσμένος
Ornithopus pinnatus Ορνιθόπους ο πτερωτός
Orobanche pubescens Οροβάγχη η χνουδωτή
Oropodisma lagrecai Ορωπόδισμα το Λαγκρεκάκιο
Oropodisma karavica Ορωπόδισμα το Καράβιο
Oropodisma kyllinii Ορωπόδισμα το Κυλλήνιο
Oropodisma macedonica Ορωπόδισμα το Μακεδονικό
Oropodisma parnassica Ορωπόδισμα το Παρνάσσιο
Oropodisma willemsei Ορωπόδισμα του Βίλλεμσε
Oropodisma erymanthosi Ορωπόδισμα του Ερυμάνθου
Oropodisma taygetosi Ορωπόδισμα του Ταϋγέτου