Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Galium amorginum
Galium agrophilum
Galium aegeum
Galium advenum
Galium absurdum
Galerida cristata meridionalis Κατσουριέρης
Galerida cristata caucausica Κατσουλιέρης
Galerida cristata cypriaca Κατσουλιέρης της Κύπρου
Galeopsis tetrahit
Galeopsis speciosa
Galeopsis ladanum
Galeopsis bifida
Galeobdolon luteum montanum
Galenthus cilicicus
Galega officinalis
Galanthus reginae-olgae reginae-olgae
Galanthus reginae-olgae corcyrensis
Galanthus reginae-olgae vernalis
Galanthus nivalis cilicicus
Galanthus ikariae snogerupii