Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Diplotaxis viminea
Dipsacus fullonum
Dipsacus laciniatus
Discoptila fragosoi Δισκόπτιλος ο Φραγκόζος
Discoptila kinzelbachi Δισκόπτιλος ο Κινζελμπάχιος
Discoptila krueperi Δισκόπτιλος του Κρούπερ
Discoptila lindbergi Δισκόπτιλος ο Λιντμπέργκιος
Discoptila newmanae Δισκόπτιλος του Νιούμαν
Dittrichia graveolens
Dittrichia viscosa viscosa
Dociostaurus anatolicus Δοκιόσταυρος ο ανατολικός
Dociostaurus brevicollis brevicollis Δοκιόσταυρος ο βραχύλαιμος
Dociostaurus genei genei Δοκιόσταυρος του Τζένε
Dociostaurus jagoi jagoi Δοκιόσταυρος του Ζάγκο
Dociostaurus maroccanus Δοκιόσταυρος ο Μαροκινός
Dolichopoda annae Δολιχόποδη της Άννας
Dolichopoda cassagnaui Δολιχόποδη η Κασσαγνάου
Dolichopoda dalensi Δολιχόποδη η Δαλένσιος
Dolichopoda graeca Δολιχόποδη η γραική
Dolichopoda hussoni Δολιχόποδη του Χούσσου