Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Barbus barbus macedonicus Μουστακάτο
Barbus barbus thessalus Μουστακάτο της Θεσσαλίας
Barbus albanicus Στρωσσίδι
Barbastella barbastellus Μπαρμπαστέλλος
Barbarea vulgaris
Barbarea sicula
Barbarea longirostris
Barbarea conferta
Barbarea bracteosa
Barbarea balcana
Ballota pseudodictamnus
Ballota nigra sericea
Ballota nigra foetida
Ballota nigra uncinata
Ballota hispanica macedonica
Ballota glandulosissima
Ballota acetabulosa
Baldellia ranunculoides
Balaenoptera physalus Πτεροφάλαινα
Balaenoptera musculus Γαλάζια φάλαινα