Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cyperus glaber
Cyperus glomeratus
Cyperus hamulosus
Cyperus longus badius
Cyperus longus longus
Cyperus michelianus michelianus
Cyperus michelianus pygmaeus
Cyperus rotundus
Cyprinus carpio Γριβάδι (Κυπρίνος)
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια
Cyrtodactylus kotschyi bartoni Κυρτοδάκτυλος του Μπάρτον
Cyrtodactylus kotschyi beutleri Κυρτοδάκτυλος του Μπέτλερ
Cyrtodactylus kotschyi bibroni Κυρτοδάκτυλος του του Μπίμπρον
Cyrtodactylus kotschyi bileki Κυρτοδάκτυλος του Μπίλεκ
Cyrtodactylus kotschyi buchholzi Κυρτοδάκτυλος του Μπούχολτς
Cyrtodactylus kotschyi danilewskii Κυρτοδάκτυλος του Ντανιλέφσκι
Cyrtodactylus kotschyi fuchsi Κυρτοδάκτυλος του Φουκς
Cyrtodactylus kotschyi kalypsae Κυρτοδάκτυλος ο Καλύψιος
Cyrtodactylus kotschyi kotschyi Κυρτοδάκτυλος του Κότσυ
Cyrtodactylus kotschyi oertzeni Κυρτοδάκτυλος του Οέρτζερ