Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Linaria triphylla
Linaria simplex
Linaria peloponnesiaca
Leontodon cichoraceus
Linum elegans
Linum euboeum
Lathyrus aphaca
Lactuca saligna Λακτούκα η ιτεόμορφη
Linaria pelisseriana
Linaria micrantha
Leontice leontopetalum
Linaria hellenica
Linaria genistifolia
Linum nodiflorum
Lens orientalis
Lathyrus annuus
Linaria dalmatica
Linum phitosianum
Linaria concolor
Lens nigricans