Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Erebia medusa Ερέμπια η μέδουσα
Erebia melas Ερέμπια ο μέλας
Erebia ottomana Ερέμπια η οθωμανή
Erebia triaria Ερέμπια η τριάρια
Eumedonia eumedon Ευμεδονία η Ευμέδου
Eupholidoptera cretica Ευφολιδόπτερη η Κρητική
Eupholidoptera epirotica Ευφολιδόπτερη η Ηπειρωτική
Eupholidoptera forcipata Ευφολιδόπτερη η …
Eupholidoptera gemellata Ευφολιδόπτερη η διπλασιαστής
Eupholidoptera icariensis Ευφολιδόπτερη της Ικαρίας
Eupholidoptera kinzelbachi Ευφολιδόπτερη Κιντσελμπάχ
Eupholidoptera latens Ευφολιδόπτερη …
Eupholidoptera leucasi Ευφολιδόπτερη Λευκάζιος
Eupholidoptera megastyla Ευφολιδόπτερη μεγάστυλη
Eupholidoptera pallipes Ευφολιδόπτερη ωχρόπολη
Eupholidoptera prasina Ευφολιδόπτερη η πράσινη
Eupholidoptera smyrnensis Ευφολιδόπτερη της Σμύρνης
Eupholidoptera spinigera Ευφολιδόπτερη …
Eurodryas aurinia Ευρωδρυάς η αουρίνια
Everes alcetas Εβέρες ο Αλκέτας