Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Oxytropis pilosa
Oxytropis prenja
Oxytropis purpurea
Osyris alba Όσυρις
Otis tarda Αγριόγαλος
Otus scops Γκιώνης
Onobrychis aliakmonia
Ochrilidia tibialis Οχριλιδία η κνημιδοφόρος
Oedaleus decorus Οιδάλεος ο θελκτικός
Oedipoda aurea Οιδήποδας ο χρυσός
Oedipoda caerulescens Οιδήποδας ο κυανωπός
Oedipoda germanica Οιδήποδας ο Γερμανικός
Oedipoda venusta Οιδήποδας ο επαφροδίσιος
Omocestus haemorrhoidalis Ομόκηστος ο αιμορροϊδικός
Omocestus minutus Ομόκηστος ο μικρός
Omocestus petraeus Ομόκηστος ο πετραίος
Omocestus rufipes Ομόκηστος ο κοκκινόπους
Omocestus viridulus Ομόκηστος ο πρασινωπός
Orchamus raulinii Όρχαμος του Ραούλιν
Oropodisma chelmosi Ορωπόδισμα του Χελμού