Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Stellaria media cupaniana
Seseli gummiferum crithmifolium
Satureja cristata cristata
Sedum creticum creticum Σέδο το κρητικό
Stachys cretica cretica
Sorbus aria cretica Κρητική ασημοσορδιά
Silene multicaulis cretica
Serratula leucantha cretica
Scabiosa crenata crenata
Satureja cremnophila cremnophila
Sylvia hortensis crassirostris Δεντροτσιροβάκος
Silene conica conica
Silene vulgaris commutata
Sylvia communis communis Θαμνοτσιροβάκος
Scutellaria columnae columnae
Scabiosa columbaria columbaria
Sideritis clandestina clandestina
Senecio bicolor cineraria Τσινεράρα
Silene pusilla chromodonta
Scabiosa atropurpurea chaniotica