Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cotinus coggygria Κότινος
Corylus maxima Φουντουκιά ήμερη
Corylus colurna Αγριοφουντουκιά
Corylus avellana Ήμερη φουντουκιά
Corydothymus capitatus
Corydalis solida slivenensis
Corydalis rutifolia uniflora
Corydalis parnassica
Corydalis ochroleuca ochroleuca
Corydalis ochroleuca leiosperma
Corydalis integra
Corydalis densiflora
Corydalis bulbosa blanda
Corydalis bulbosa bulbosa
Corrigiola litoralis
Coronopus squamatus Κορωνόπους ο λεπιδωτός
Coronopus didymus Κορωνόπους ο δίδυμος
Coronilla varia
Coronilla valentina glauca Κορονίλα η γλαυκή
Coronilla scorpioides