Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Opuntia ficus-indica Φραγκοσυκιά
Origanum vetteri Ρίγανη η Βεττέριος
Ostrya carpinifolia Οστρυά
Orobanche pubescens Οροβάγχη η χνουδωτή
Ornithopus pinnatus Ορνιθόπους ο πτερωτός
Ornithopus compressus Ορνιθόπους ο πεπιεσμένος
Ononis biflora Ονωχίδα η διανθής
Ononis natrix natrix Ονωνίς η νάτριξ
Ononis arvensis Ονωνίς η αρουραία
Onobrychis oxyodonta Ονοβρυχίδα η οξυόδοντη
Oenanthe aquatica Οινάνθη η υδρόφιλη
Opuntia vulgaris Μικρή φραγκοσυκιά
Olea europaea oleaster Αγριελιά
Osyris alba Όσυρις
Oenothera erythrosepala
Oenanthe banatica
Oenothera biennis
Oenanthe tenuifolia
Odontites linkii
Oenanthe silaifolia