Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Moltkia petraea Μόλτκια η Πετραία
Myrtus communis communis Μυρτιά η κοινή
Myrtus communis tarentina Μυρτιά η Τερεντίνιος
Myriophyllum spicatum Μυριόφυλλο το σταχτώδες
Myosotis laxa caespitosa Μυοσωτίς η έρπουσα
Myosotis sicula Μυοσωτίς η Σικελική
Minuartia anatolica Μινουάρτια η ανατολική
Malosorbus florentina Μηλόσορβος
Medicago heyniana Μηδική του Χεϋνιάν
Medicago strasseri Μηδική του Στράσσερ
Medicago murex Μηδική η πορφύρα
Medicago polymorpha Μηδική η πολύμορφη
Medicago arborea Μηδική η δενδροειδής
Mespilus germanica Μεσπιλιά
Mercurialis ovata Μερκουριαλίδα η ωοειδής
Melilotus altissima Μελίλωτος ο υψηλότατος
Melilotus alba Μελίλωτος ο λευκός
Morus nigra Μαύρη μουριά
Malope malacoides Μαλώπη η μαλακοειδής
Malvella sherardiana Μαλβέλλα του Σέραρντ