Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Helianthemum nummularium tomentosum
Helianthemum nummularium nummularium
Helianthemum ledifolium ledifolium
Haberlea rhodopensis
Hedypnois rhagadioloides rhagadioloides
Hainardia cylindrica
Halacsya sendtneri
Helicotrichon convolutum heldreichii
Hammatolubium lotoides
Haplophyllum balcanicum
Haplophyllum boissieranum
Haplophyllum buxbaumii
Haplophyllum coronatum
Hedypnois cretica cretica
Hedypnois cretica monspeliensis
Hedypnois cretica tubaeformis
Hedysarum glomeratum
Hedysarum spinosissimum
Helianthemum alpestre
Helianthemum salicifolium