Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Lamium garganicum laevigatum
Lamium garganicum striatum
Lactuca acanthifolia
Lamium garganicum garganicum
Lactuca intricata
Lamium garganicum pictum
Lactuca viminea ramosissima
Lactuca viminea viminea
Lactuca visianii
Lactuca alpestris
Lagoecia cuminoides
Lagurus ovatus
Lamarckia aurea
Lamium album
Lathraea squamaria
Lamium amplexicaule amplexicaule
Lamium bifidum albimontanum
Lamium bifidum balcanicum
Lamium bifidum bifidum
Lamium maculatum