Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Salvia grandiflora
Salvia glutinosa
Salvia eichlerana
Saccharum strictum
Salvia forskaohlei
Sagina subulata
Saccharum ravennae
Sagina maritima
Salicornia europaea
Sagina procumbens procumbens
Sagina saginoides
Sagina apetala
Salsola kali
Salsola soda
Sagittaria sagittifolia
Salvia aethiopis
Salvia amplexicaulis
Salvia argentea
Salvia candidissima
Salvia napifolia