Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Festuca altissima
Festuca grandiaristata
Festuca alpina briquetii
Fagonia cretica
Fagopyrum esculentum
Falcaria vulgaris
Festuca dalmatica
Fedia cornucopiae
Ferula communis communis
Ferula communis glauca
Ferula tingitana
Ferulago campestris
Ferulago humilis
Ferulago nodosa
Ferulago sartorii
Ferulago sylvatica confusa
Ferulago sylvatica sylvatica
Ferulago thyrsiflora
Ferulago trachycarpa
Festuca amethystina orientalis