Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Haberlea rhodopensis
Haematopus ostralegus Στρειδοφάγος
Hainardia cylindrica
Halacsya sendtneri
Halcyon smyrnensis Σμυρνοαλκυόνα
Haliaeetus albicilla Θαλασσαητός
Halimione portulacoides Αλιμιόνη η αντρακλοειδής
Halimium umbellatum Αλίμιο το σκιαδανθές
Halocnemum strobilaceum Ολόκνημο το στροβιλοειδές
Halophila stipulacea Αλοφίλη η παραφυλλοφόρος
Hammatolubium lotoides
Haplophyllum balcanicum
Haplophyllum boissieranum
Haplophyllum buxbaumii
Haplophyllum coronatum
Hedera helix helix Κισσός
Hedera helix poetarum Κισσός χρυσόκαρπος
Hedypnois cretica cretica
Hedypnois cretica monspeliensis
Hedypnois cretica tubaeformis