Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Aythya nyroca Βαλτόπαπια
Aythya marila Μαριλόπαπια
Aythya fuligula Μαυροκέφαλη
Aythya ferina Γκισάρι
Avena sterilis ludoviciana Βρώμη του Λουδοβίκου
Avena sterilis sterilis Βρώμη η άγονη
Avena sativa Βρώμη η εδώδιμη
Avena clauda Βρώμη η ελλειπής
Avena barbata barbata Βρώμη η γενιοφόρος
Avellinia michelii Αβελλίνια του Μικέλι
Aurinia saxatilis megalocarpa
Aurinia saxatilis orientalis
Aurinia saxatilis saxatilis
Aurinia moreana
Aurinia gionae
Aurinia corymbosa
Aubrieta thessala
Aubrieta scyria
Aubrieta scardica
Aubrieta gracilis