Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα DYTIKI MILOS, ANTIMILOS, POLYAIGOS KAI NISIDES
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4220030
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κυκλάδων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 9253.52
Χερσαία Έκταση (ha) 9246.87
Συνολική Περίμετρος (km) 134.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 743.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The vegetation is characterized mainly by phrygana, maquis and secondly by cultivations. Amongst the maquis, the dominant species are the Pistacia lentiscus and Juniperus phoenicea. In the valleys, mainly, small patches with olive trees (Olea europea), carob trees (Ceratonia siliqua) and Quercus coccifera are found. Small patches with Arbutus unedo and Juniperus oxycedrus ssp. Macrocarpa are also present in the area. Along the waterstreams there are communities with Nerium oleander, Myrtus communis, Juncus spp. and Carex sp. Geologically speaking, the island had been an active volcano till the middle of Quaternary. It consists of Plio-Pleistocene volcanic rocks and in small areas of Pliocene limestones. There are also a lot of minerals, mainly products of the older volcanic activity. Quarrying activity in nowadays is limited and fully controlled, taking into consideration the environmental concerns.Quite a large number of archeological sites (mesolithic settlements in many cases) occur in the area.The island of Antimilos is located on the west side of the Aegean Volcanic arc. It belongs to the island group of Milos in Cyclades. Geologically, it was an active volcano till the beginning of Quaternary. It totally consists of Pliocene and Pleistocene volcanic rocks. On the top of the island an old, non-active, caldera can be seen. The vegetation is phrygana and dry maquis. There are intermittent streams on the island. On the top, at a height of 670m, there is a small hollow area with standing water during spring time, most likely it is a temporary pond. An old water reservoir, which dates back to World War II, and two buildings are the only constructions by the top. Today the island is uninhabited but there are signs of previous cultivations and settlements. The coastline is rocky and there is only one pebble beach only on the south side. The sea surrounding the island is not deep, but the depth between Antimilos and the island of Milos can exceed 200 m. In the marine area (20% of the site), there are Posidonia beds and near the island there are shallow reefs with a rocky substrate with Cymnodocea beds. We have used habitat type 1240 to describe the vegetated sea cliffs but not necessarily with the plant communities of Euphorbia sp., Limonium sp. etc.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The western part of Milos and the islets of Antimilos, Polyaigos are rather untouched by human development, therefore they are very important sites for birds and other species. More specifically, a large colony of Eleonora's Falcons nests in the area, while Shags and Bonelli's Eagle are also found in good numbers. During migration period, the area is used as a resting and feeding station for many migrants (herons, waders, passerines), while Chivadolimni lagoon holds wintering populations of wildfowl. It is also one of the few islands of the Cyclades that can support breeding pairs of species like the Little Grebe and the Mallard. Finally, Milos and Antimilos are home to the endemic Milos Viper.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Tourist and leisure activities, like boat excursions and diving, if not controlled, are a nuisance and a possible threat for the Eleonora's Falcon and the Shag. Angling and professional fishing, to some extent, can affect the fish stock in the area. Quarrying activity is limited nowadays to one active mine with diminished productivity within the limits of the site and is fully controlled, taking into consideration the environmental considerations.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Centaurea raphanina mixta
Dianthus fruticosus amorginus (Αγριογαρύφαλλο της Αμοργού)
Nepeta melissifolia
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Actitis hypoleucos (Ποταμότριγγας)
Alauda arvensis arvensis (Σταρήθρα)
Anas penelope (Σφυριχτάρι)
Anas platyrhynchos (Πρασινοκέφαλη)
Anas querquedula (Σαρσέλα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Apus apus apus (Σταχτάρα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Aythya ferina (Γκισάρι)
Aythya nyroca (Βαλτόπαπια)
Botaurus stellaris (Ηταυρος)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Calidris alba (Λευκοσκαλήθρα)
Calidris alpina alpina (Λασποσκαλήθρα)
Calidris ferruginea (Δρεπανοσκάληθρα)
Calidris minuta (Νανοσκαλήθρα)
Calidris temminckii (Σταχτοσκαλήθρα)
Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Charadrius hiaticula (Αμμοσφυριχτής)
Chlidonias hybridus (Μουστακογλάρονο)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Circus macrourus (Στεπόκιρκος)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Columba oenas oenas (Φασσοπερίστερο)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Coturnix coturnix (Ορτύκι)
Cygnus olor (Κύκνος)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Egretta alba (Αργυροτσικνιάς)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco naumanni (Κιρκινέζι)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο)
Ficedula albicollis (Κρικομυγοχάφτης)
Ficedula parva parva (Νανομυγοχάφτης)
Fulica atra (Φαλαρίδα)
Gallinago gallinago (Μεκατσίνι)
Gavia arctica arctica (Λαμπροβούτι)
Glareola pratincola (Νεροχελίδονο)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Haematopus ostralegus (Στρειδοφάγος)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Hippolais olivetorum (Λιοστριτσίδα)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Hoplopterus spinosus (Αγκαθοκαλημάνα)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Jynx torquilla torquilla (Στραβολαίμης)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Larus audouinii (Αιγαιόγλαρος)
Larus genei (Λεπτόραμφος γλάρος)
Larus minutus (Νανόγλαρος)
Limosa limosa limosa (Λιμόζα)
Melanocorypha calandra calandra (Γαλιάντρα)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσουράδα)
Muscicapa striata neumanni (Σταχτομυγοχάφτης)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oenanthe isabellina (Αμμοπετρόκλης)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Otus scops (Γκιώνης)
Pandion haliaetus (Ψαραητός)
Pelecanus crispus (Αργυλοπελεκάνος)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phalacrocorax aristotelis (Θαλασσοκόρακας)
Phalacrocorax carbo sinensis (Κορμοράνος)
Phalacrocorax pygmeus (Λαγγόνα)
Philomachus pugnax (Μαχητής)
Phoenicopterus ruber roseus (Φοινικόπτερος)
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (Κοκκινονούρης)
Platalea leucorodia (Χουλιαρομύτα)
Plegadis falcinellus
Podiceps grisegena (Κοκκινοβουτηχτάρι)
Podiceps nigricollis (Μαυροβουτηχτάρι)
Porzana porzana (Στικτοπουλάδα)
Riparia riparia riparia (Οχθοχελίδονο)
Scolopax rusticola (Μπεκάτσα)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Sylvia hortensis crassirostris (Δεντροτσιροβάκος)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Tringa erythropus (Μαυρότριγγας)
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Tringa nebularia (Πρασινοσκέλης)
Tringa ochropus (Δασότριγγας)
Tringa stagnatilis (Βαλτότριγγας)
Tringa totanus totanus (Κοκκινοσκέλης)
Vanellus vanellus (Καλημάνα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis (Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Natrix natrix persa (Ντρόφιδο το Περσικό)
Podarcis milensis adolfjordansi (Γουστέρα των Ανάνων)
Telescopus fallax fallax (Αγιόφιδο)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη