Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα OROS OLYMPOS
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1250001
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Πιερίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 19139.59
Χερσαία Έκταση (ha) 19139.59
Συνολική Περίμετρος (km) 62.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2891.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 193.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Mount Olympos mainly consists of dolomitic limestones and marbles of the upper triassic (eastern slopes, 200-2000 m), of paleocene or of cretaceous (western and southern slopes, 1200-2000 m) and of jurassic (Mytikas complex, 2000-2917 m). Gneisses occur on the western slopes in a zone from 700 m up to 1100 m and eocenic flysch on the north-western slopes (Petra, 600-1200 m). The limestone dominance significantly affects the climate and the vegetation. Basic characteristics of Mount Olympos, as a limestone mountain, are deep valleys and steep gradient slopes, (Enippeas valley). The highest summit, Mytikas (2917 m), with the neighbouring peaks Stefani, Scala, Scolio form the impressive ridge of Olympos. Limestones make the climate drier, as they increase the temperature and absorb precipitation. There are few old trees of Taxus baccata 15m height) close to the ruins of St. Dionisiou monastery (decidious broadleaves forest at altitute 850m).
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Mount Olympos is a legendary area (place of the 12 Gods of Greek mythology). The variety of microclimates is responsible for the inversion of vegetation zones and for the anarchy of the vegetation zones distribution. The highest tree-line (timber-line) in Europe occurs on this mountain (Pinus heldreichii at 2500 m). The great concentration of rare plants and animals makes this site a real natural paradise for the conservation of rare fauna and flora (Jankaea heldreichii for example) of Greece and Europe. At the top it is the core zone of the 4000 ha National Park established in 1938. There is a Master Plan (Special Management Plan, 1988) from the Forest District Office of Katerini that suggests the expansion of the core area to 7150 ha and core plus buffer zone to 17420 ha. By decision of the Bureau of the International Co-ordinating Council of the Programme on Man and Biosphere (MAB, UNESCO), Mount Olympos National Park is recognized as part of the international network of Biosphere Reserves (15/12/1981). Concerning the fauna the quality of the site is indicated by the occurence of the invertebrates Thersamonia thersamon, Erymnis marloyi, Heodes ottomanus which are refered to Heath J. 1981. Threatened Rhopalocera (butterflies) of Europe, Council of Europe, the invertebrate Trichius sexualis, which is refered to Speight M.C.D. 1989. Saproxylic inveretebrates and their conservation. Council of Europe, the invertebrates Syrichthus tesselum, Clossiana dia which are contained to the Presidential Decree 67/1981 and the mammal Pitymys subterraneus which is refered to Corine biotopes project 1988. Technical handbook vol. 1.Concerning the wild growning plants the quality of the site is indicated by the occurrence of other important taxa. Among them, 56 taxa are greek endemics (between them 21 are local endemics), 5 taxa are protected by the Bern International Convention and/or the EC Environment Legislation (1992), 19 taxa (Aethionema saxatile ssp. oreophilum, Anthemis cretica ssp. columnae, Aquilegia ottonis ssp. amaliae, Astragalus lacteus, Athamanta densa, Centaurea grbavacensis, Crepis pawlowskii, Dactylorhiza kalopissii, Festuca koritnicensis, Galium degenii, Inula ensifolia, Omphalodes luciliae ssp. scropulorum, Onosma heterophyllum, Oxytropis purpurea, Poa dolosa, Rosa arvensis, Scrophularia heterophylla, Trachelium jaquinii ssp. rumelianum, Viola delphinantha) are included in the WCMC and/or European Red Data list, 18 taxa (Arctostaphylos uva-ursi, Coeloglossum viride, Dactylorhiza saccifera, Dactylorhiza sambucina, Dianthus viscidus, Gentiana asclepiadea, Gentiana verna ssp. balcanica, Jovibarba heuffelii, Lactuca intricata, Lilium chalcedonicum, Lilium martagon, Ophrys ferrum - equinum ssp. ferrum - equinum, Orchis pallens, Paronychia rechingeri, Poa thessala, Saxifraga glabella, Sorbus chamaemespilus, Viola tricolor ssp. macedonica) are protected by the Greek Presidental Decree (67/1981), 16 taxa (Alchemilla viridiflora, Carlina acaulis ssp. simplex, Galium parisiense, Gentianella crispata, Gnaphalium roeseri ssp. pichleri, Hieracium pilosius, Kernera saxatilis, Linaria alpina, Ornithogalum refractum, Poa media, Saxifraga adscendens ssp. discolor, Sedum stefco, Sedum tuberiferum, Silene chromodonta, Silene saxifraga, Veronica thessalica) are rare in Greece and/or reach their extreme distribution limits in Northern Greece, 62 taxa (Abies borisii-regis, Achillea ageratifolia ssp. aizoon, Achillea holosericea, Amelanchier cretica, Anthyllis aurea, Arabis bryoides, Arenaria conferta ssp. conferta, Arenaria cretica, Asperula aristata ssp. nestia, Astragalus mayeri, Aubrieta scardica, Aurinia corymbosa, Campanula spatulata ssp. spatulata, Carum graecum ssp. graecum, Carum rupestre, Carum strictum, Centaurea pindicola, Cerastium banaticum ssp. speciosum, Cerastium decalvans, Cirsium tymphaeum, Colchicum doerfleri, Crocus veluchensis, Dianthus haematocalyx ssp. haematocalyx, Dianthus integer ssp. minutiflorus, Dianthus stenopetalus, Erysimum microstylum, Euphorbia amygdaloides ssp. heldreichii, Euphorbia capitulata, Euphorbia glabriflora, Galium anisophyllon ssp. plebeium, Galium hellenicum, Galium intricatum, Geocaryum pindicolum, Helleborus cyclophyllus, Herniaria parnassica ssp. parnassica, Hieracium cymosum ssp. heldeichianum, Hieracium parnassi, Hypericum rumeliacum ssp. rumeliacum, Iris reichenbachii, Lamium bifidum ssp. balcanicum, Laserpitium siler ssp. laeve, Linum flavum ssp. albanicum, Linum hirsutum ssp. spathulatum, Malcolmia orsiniana ssp. angulifolia, Marrubium thessalum, Myosotis alpestris ssp. suaveolens, Paronychia macedonica, Pedicularis brachyodonta ssp. moesiaca, Pinus heldreichii, Saxifraga porophylla ssp. grisebachii, Scrophularia aestivalis, Scrophularia laciniata, Sesleria tenerrima, Sideritis scardica, Silene radicosa ssp. radicosa, Stachys plumosa, Thesium parnassi, Thymus boissieri, Trifolium pignantii, Verbascum graecum, Veronica glauca ssp. peloponnesiaca, Viola frondosa) are Balkan endemics and 11 taxa (Centaurea affinis ssp. affinis, Geranium macrostylum, Gnaphalium hoppeanum ssp. magellense, Erigeron epiroticus, Lamium garganicum ssp. striatum, Ornithogalum oligophyllum, Saxifraga sempervivum, Silene parnassica, Silene roemeri, Thymus leucotrichus, Thymus longicaulis ssp. chaubardii) find their main distribution area in the Balkan Peninsula extending also to Turkey or Italy.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα At present time only limited illegal hunting and logging occur especially, outside of the core area. The planned tourist development (hotels, ski resort etc) will increase the disturbance and the degradation of the ecosystems. Grazing is a threat in some areas.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies borisii-regis (Μακεδονικό έλατο)
Abies cephalonica (Κεφαλλονίτικο έλατο)
Achillea ambrosiaca
Allium heldreichii
Alyssum handelii
Aquilegia ottonis amaliae
Arabis bryoides
Arctostaphylos uva-ursi (Αρκτοστάφυλος)
Arenaria conferta conferta
Asperula aristata nestia
Asperula aristata thessala
Asperula muscosa
Astragalus lacteus
Astragalus mayeri
Aubrieta thessala
Beta nana
Campanula oreadum
Carlina acaulis simplex
Carum rupestre
Centaurea grbavacensis
Centaurea litochorea
Centaurea pindicola
Cephalanthera longifolia
Cephalaria tenuiloba
Cerastium theophrasti
Coeloglossum viride
Colchicum doerfleri
Corydalis parnassica
Crocus veluchensis
Dactylorhiza kalopissii
Dactylorhiza sambucina
Dianthus integer minutiflorus
Epipactis microphylla
Erysimum olympicum
Euphorbia capitulata
Festuca olympica
Galium parisiense
Genista halacsyi (Γενίστα του Χαλάξυ)
Genista sakellariadis (Γενίστα η Σακελλαριάδη)
Gentiana asclepiadea
Gentianella crispata
Inula ensifolia
Iris reichenbachii
Jankaea heldreichii
Jovibarba heuffelii
Kernera saxatilis
Laserpitium siler laeve
Ligusticum olympicum
Lilium chalcedonicum
Lilium martagon
Linaria alpina
Marrubium thessalum
Melampyrum ciliatum
Neotinea maculata
Orchis pallens
Orchis simia
Orobanche baumanniorum
Oxytropis purpurea
Paronychia macedonica
Paronychia rechingeri
Pinus heldreichii (Ρόμπολο)
Poa thessala
Potentilla deorum
Rhinanthus sintenisii
Rosa arvensis (Αγριοτριανταφυλλιά η αρουραία)
Saxifraga glabella
Sedum tuberiferum
Sideritis scardica
Silene oligantha
Silene parnassica dionysii
Silene radicosa
Silene saxifraga
Sorbus chamaemespilus (Χαμαιμέσπιλος)
Stachys plumosa
Thymus leucotrichus leucotrichus
Trifolium parnassi
Verbascum epixanthinum
Verbascum graecum
Veronica thessalica
Viola delphinantha
Viola frondosa
Viola pseudograeca
Viola striis-notata
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis aureus moreoticus (Τσακάλι)
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Crocidura suaveolens balcanica (Κηπομυγαλή των Βαλκανίων)
Dryomys nitedula wingei (Δεντρομυωξός)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Glis glis argenteus (Δασομυωξός)
Lutra lutra (Βίδρα)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Microtus nivalis (Χιονοπόντικας)
Muscardinus avellanarius zeus (Βουνομυωξός)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Myotis emarginatus (Πυρρομυωτίδα)
Neomys anomalus milleri (Βαλτομυγαλή)
Pipistrellus pipistrellus (Νανονυχτερίδα)
Pipistrellus savii (Βουνονυχτερίδα)
Rupicapra rupicapra balcanica (Αγριόγιδο)
Sciurus vulgaris ameliae (Σκίουρος Αμέλιος)
Sorex minutus gymnurus (Νανομυγαλή)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Talpa caeca (Τυφλοσπάλακας)
Talpa europaea (Ασπάλακας)
Vespertilio murinus (Παρδαλονυχτερίδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Accipiter gentilis butoides (Διπλοσάινο)
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Aegolius funereus (Ελατόμπουφος)
Aegypius monachus (Μαυρόγυπας)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Anthus trivialis trivialis (Δενδροκελάδα)
Apus apus apus (Σταχτάρα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Apus pallidus illyricus (Ωχροσταχτάρα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Charadrius morinellus (Βουνοσφυριχτής)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Cuculus canorus (Κούκος)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Dendrocopos leucotos lilfordi (Λευκονώτης)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Dryocopus martius martius (Μαυροτσικλητάρα)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο)
Ficedula albicollis (Κρικομυγοχάφτης)
Gypaetus barbatus aureus (Γυπαητός)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Melanocorypha calandra calandra (Γαλιάντρα)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Otus scops (Γκιώνης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Picoides tridactylus alpinus (Τριδάκτυλος δρυοκολάπτης)
Picus canus canus (Σταχτοτσικλητάρα)
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis (Κοκκινοκαλιακούδα)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Tichodroma muraria muraria (Τοιχοδρόμος)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)
Anguis fragilis colchicus (Κονάκι)
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Coronella austriaca austriaca (Ασινόφιδο)
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis (Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια)
Elaphe longissima longissima (Γιατρόφιδο)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Lacerta viridis meridionalis (Πρασινόσαυρα η …)
Malpolon monspessulanus insignitus (Σαπίτης)
Natrix natrix persa (Ντρόφιδο το Περσικό)
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Ophisops elegans macrodactylus (Οφίσωψ)
Podarcis erhardii amorgensis (Σιλιβούτι της Αμοργού)
Podarcis muralis albanica (Αλβανική γουστέρα)
Podarcis taurica ionica (Γουστέρα του Ιονίου)
Rana dalmatina (Ευκίνητος Βάτραχος)
Rana graeca (Ελληνικός Βάτραχος)
Salamandra salamandra salamandra (Σαλαμάνδρα)
Telescopus fallax fallax (Αγιόφιδο)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Clossiana dia (Κλωσσιάνα του Δία)
Σχόλια για τα είδη