Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Όρη Καλιακούδα, Χελιδόνα και Παναιτωλικό
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060054
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ευρυτανίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 55443.07
Χερσαία Έκταση (ha) 53000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 189.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2101.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 300.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Σύμπλεγμα τριών βουνών που συνιστούν τον πυρήνα της ορεινής περιφέρειας της δυτικής Στερεάς. Τυπικό δάσος με έλατα και βραχώδη αλπικά λιβάδια της νότιας Ελλάδας.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Μια εκτεταμένη δασώδης περιοχή, αραιοκατοικημένη, ενδιαφέρουσα για τη σπάνια χλωρίδα και τη πανίδα των σπονδυλωτών.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Πυρκαγιές, παράνομο κυνήγι, εντατικοποίηση της υλοτομίας και διάβρωση εδάφους, επέκταση του οδικού δικτύου, υπερβόσκηση.
Τρωτότητα Η κατασκευή δρόμων και η επακόλουθη αύξηση της πρόσβασης, απειλούν τα μεγάλα αρπακτικά πουλιά και θηλαστικά.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Acantholimon echinus lycaonicum (Ακανθολιμών το λυκαονικό)
Acer opalus hyrcanum (Σφενδάμι σερβικό)
Achillea pindicola pindicola
Alyssum siculum (Άλυσσο το Σικελικό)
Anthemis arvensis cyllenea (Ανθέμιδα της Κυλλήνης)
Anthyllis vulneraria bulgarica
Anthyllis vulneraria pindicola
Arabis auriculata (Αραβίδα η ωτιοφόρος)
Arabis bryoides
Arenaria filicaulis graeca
Asperula pinifolia
Astragalus creticus rumelicus
Astragalus sirinicus
Asyneuma canescens
Aubrieta gracilis
Aubrieta scardica
Aurinia gionae
Carum graecum graecum
Centaurea affinis affinis
Centaurea affinis pallidior
Cerastium candidissimum
Colchicum graecum
Delphinium fissum
Dianthus biflorus
Draba lacaitae
Draba lasiocarpa dolichostyla
Drypis spinosa
Edraianthus parnassicus
Erigeron glabratus
Erophila verna verna
Erysimum cephalonicum
Erysimum cuspidatum
Euphorbia deflexa
Ferulago sylvatica sylvatica
Festucopsis sancta
Gagea minima
Geocaryum capillifolium
Geocaryum pindicolum
Geranium macrorrhizum
Geranium macrostylum
Heracleum sphondylium pyrenaicum
Hieracium epirense
Juniperus foetidissima (Βουνοκυπάρισσο)
Laserpitium siler garganicum
Leontodon hellenicus
Lepidium hirtum nebrodense
Linum elegans
Malcolmia orsiniana angulifolia
Minuartia hirsuta eurytanica
Minuartia stellata
Myosotis sylvatica subarvensis
Onobrychis montana scardica
Orobanche schultzii
Peucedanum longifolium
Pimpinella tragium polyclada
Plantago argentea
Plantago atrata graeca
Polygala alpestris croatica
Ptilotrichum cyclocarpum cyclocarpum
Rubus idaeus (Σμεουρδιά)
Rumex nepalensis
Saxifraga adsendens parnassica
Saxifraga paniculata
Saxifraga rotundifolia taygetea
Saxifraga sempervivum
Scabiosa taygetea taygetea
Scutellaria rupestris adenotricha
Sedum apoleipon
Senecio scopolii
Seseli peucedanoides
Silene caesia
Silene multicaulis genistifolia
Silene parnassica parnassica
Sorbus aria aria (Ασημοσορδιά)
Sorbus aria cretica (Κρητική ασημοσορδιά)
Sorbus umbellata (Μικρή ασημοσορδιά)
Taraxacum gionense
Taraxacum gracilens
Taraxacum vexatum
Tephroseris integrifolia integrifolia
Thesium arvense
Thlaspi ochroleucum
Thlaspi rivale
Trinia frigida
Veronica sartoriana
Vincetoxicum hirundinaria nivale
Viola aetolica
Viola alba thessala
Viola chelmea
Viola graeca
Viola kitaibeliana
Viola odorata
Viola parvula
Viola reichenbachiana
Viola rupestris
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη