Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κορυφές Ορους Αίνος και Ορους Ρούδι
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00020040
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κεφαλληνίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 5019.65
Χερσαία Έκταση (ha) 4600.0
Συνολική Περίμετρος (km) 46.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1627.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 600.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Βουνό με απότομες γραμμές στα νότια της Κεφαλλονιάς, καλυμμένο στο μεγαλύτερο μέρος του από δάση με Abies Cephalonica (Κεφαλληνιακή ελάτη). Υπάρχουν επίσης μερικά λιβάδια και βραχώδεις γκρεμοί.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Περιοχή καλυμμένη με δάση από Abies cephalonica (Κεφαλληνιακή ελάτη) - ασυνήθιστο για νησί, το οποίο ο Εθνικός Δρυμός θεωρεί αντιπροσωπευτικό είδος παρθένου δάσους. Λόγω του σχετικά μεγάλου υψόμετρου, υπάρχουν κάποια ενδημικά φυτά και άλλα περιορισμένης κατανομής. Έχει αναφερθεί ότι στον Εθνικό Δρυμό υπάρχουν κουνάβια σπάνιου είδους στην Ελλάδα.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Επέκταση του οδικού δικτύου, παράνομο κυνήγι και βόσκηση.
Τρωτότητα Δεν απειλείται σοβάρα.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies cephalonica (Κεφαλλονίτικο έλατο)
Aethionema saxatile oreophilum
Ajuga orientalis aenesia
Arabis alpina alpina
Arenaria guicciardii (Αρενέρια του Γκουϊτσιάρντι)
Astragalus depressus
Astragalus sempervirens cerhalonicus
Berteroa mutabilis
Campanula garganica cephallenica
Cerastium candidissimum
Cerastium illyricum decrescens (Κεράστιο το ελλατούμενο)
Cerastium illyricum illyricum (Κεράστιο το ιλλυρικό)
Coronilla emerus emerus (Κορονίλλα ο έμερος)
Corydalis densiflora
Crocus hadriaticus
Cymbalaria microcalyx
Cymbalaria microcalyx dodekanesi
Cymbalaria microcalyx longipes
Erophila verna draecox
Erophila verna verna
Erysimum cephalonicum
Fritillaria mutabilis
Galium circae
Geocaryum peloponnesiacum
Helianthemum nitidum (Ηλιάνθεμο)
Helianthemum salicifolium
Kernera saxatilis
Lamium garganicum striatum
Linaria peloponnesiaca
Lotus collinus (Λωτός ο λοφώδης)
Paeonia mascula russii
Petrorhagia fasciculata
Poa cephalonica
Pterocephalus perennis bellidifolius
Saponaria aenesia
Satureja cuneifolia
Saxifraga adsendens parnassica
Scaligeria moreana
Scutellaria rupestris cephalonica
Sedum delicum (Σέδο)
Silene ionica
Silene ungeri
Stachys parolinii
Stellaria media cupaniana
Thymus holosericeus
Trinia glauca pindica
Veronica glauca kavusica
Veronica sartoriana
Viola cephalonica
Αξιόλογα Θηλαστικά
Erinaceus europaeus drozdovskii
Erinaceus europaeus nesiotes (Σκαντζόχοιρος)
Erinaceus europaeus rhodius (Σκαντζόχοιρος της Ρόδου)
Erinaceus europaeus roumanicus (Σκαντζόχοιρος ο Ρουμανικός)
Erinaceus europaeus transcaucasicus (Σκαντζόχοιρος ο ανατολικός)
Glis glis argenteus (Δασομυωξός)
Glis glis pindicus (Δασομυωξός της Πίνδου)
Lepus europaeus carpathous (Λαγός της Καρπάθου)
Lepus europaeus creticus (Λαγός της Κρήτης)
Lepus europaeus cyrensis (Λαγός)
Lepus europaeus ghigii (Λαγός)
Lepus europaeus meridici (Λαγός του Μερίντισι)
Lepus europaeus niethammeri (Λαγός του Νιεθάμμερ)
Lepus europaeus parnassius (Λαγός του Παρνασσού)
Lepus europaeus rhodius (Λαγός της Ρόδου)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Vulpes vulpes crucigera (Αλεπού)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Alectoris graeca (Πετροπέρδικα)
Athene noctua (Κουκουβάγια)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Corvus corax corax (Κόρακας)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Algyroides moreoticus (Πελοπονησσιακή σαύρα)
Coluber gemonensis gemonensis
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Podarcis taurica ionica (Γουστέρα του Ιονίου)
Tarentola mauritanica mauritanica (Ταρεντόλα)
Telescopus fallax fallax (Αγιόφιδο)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη