Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Ορος Κέρκης (Κερκετεύς), Σάμος
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010087
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Σάμου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 6483.76
Χερσαία Έκταση (ha) 6400.0
Συνολική Περίμετρος (km) 46.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1434.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Το υψηλότερο βουνό της Σάμου, έχει μερικά δάση στις υγρές κοιλάδες στα βόρεια. Δάσος από Cupresus sempervirens (Κυπαρίσσι). Η βόσκηση είναι λιγότερη στα υψηλότερα μέρη.

Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες

Πλούσιο σε ενδημικά και άλλα σημαντικά είδη φυτών. Η Σάμος έχει περισσότερα αρπακτικά πουλιά από πολλά άλλα νησιά, λόγω της γειτνίασης με την τουρκική ηπειρωτική ενδοχώρα. Υπάρχει ένδειξη για την παρουσία του Haliaetus albicilla (Θαλασσαετός) και του Bubo bubo (Μπούφος). Πολύ σημαντικός σταθμός στη μετανάστευση πουλιών κατά μήκος του άξονα των τουρκικών ακτών.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Προγραμματισμένη επέκταση του οδικού δικτύου. Εμπρησμοί δασών, υπερβόσκηση, έντονο κυνήγι, τουριστική ανάπτυξη.

Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Acantholimon echinus echinus (Ακανθολιμών ο εχίνος)
Aethionema saxatile creticum
Allium paniculatum paniculatum
Alopecurus vaginatus
Alyssum fulvescens (Άλυσσο το πυρόχρωμο)
Alyssum samium
Amelanchier parviflora dentata (Αμελάνχιερ το οδοντωτό)
Anthemis rosea rosea (Ανθέμιδα η ρόδινη)
Arenaria guicciardii (Αρενέρια του Γκουϊτσιάρντι)
Arenaria muralis (Αρενάρια η σπιτοίχειος)
Astragalus creticus creticus
Astragalus ptilodes (Αστράγαλος ο πτιλώδης)
Atraphaxis billardieri
Berberis cretica (Βερβερίς η κρητική)
Bunium ferulaceum
Bunium microcarpum microcarpum
Campanula lyrata
Centaurea tragacanthoides
Centaurea xylobasis
Cerastium gracile (Κεράστιο το χαρίεν)
Cerastium pumilum palens
Chenorrhinum minus (Χενόρρινο το μικρό)
Consolida samia (Κονσολίντα της Σάμου)
Crataegus monogyna azarella (Κραταιγός ο μονόγυνος)
Crataegus orientalis orientalis (Δασοτρικουκιά)
Crataegus pentagyna (Κράταιγος ο πεντάγυνος)
Cruciata taurica occidentalis
Cupressus sempervirens (Κυπαρίσσι)
Cynoglossum aucheri
Dianthus pallens
Dianthus zonatus
Draba heterocoma archipelagi
Erodium sibthorpianum vetteri
Erophila verna macrocarpa
Erysimum hayekii
Ferulago trachycarpa
Fritillaria bithynica
Galanthus elwesii
Galium pastorale
Galium samium
Genista subsericans (Γενίστα η υποχνουδωτή)
Helianthemum salicifolium
Helichrysum orientale
Herniaria micrantha
Hesperis laciniata
Hieracium praealtum bauhinii
Hypericum cuisinii
Iberis pruitii (Ιβερίδα η προυίτιος)
Juncus articulatus
Juniperus excelsa (Αγριοκυπάρισσο)
Juniperus foetidissima (Βουνοκυπάρισσο)
Jurinea cadmea
Minuartia anatolica (Μινουάρτια η ανατολική)
Muscari kerkis
Muscari moschatum
Muscari weissii
Myosotis refracta paucipilosa
Nepeta italica
Noaea mucronata (Νοαέα η αθερώδης)
Onobrychis armena
Onopordum majorii
Origanum sipyleum
Paeonia mascula mascula
Paronychia kapela chionaea
Petrorhagia armerioides
Pinus brutia (Τραχεία πεύκη)
Pinus nigra pallasiana (Ανατολικό μαυρόπευκο)
Ranunculus isthmicus tenuifolius
Rhamnus pichleri (Ράμνος του Πίχλερ)
Satureja spinosa
Scutellaria orientalis alpina
Scutellaria rubicunda ikarica
Sedum reflexum
Sedum samium (Σέδο της Σάμου)
Sesleria anatolica
Sesleria argentea
Sideritis sipylea
Silene caesia
Silene conica subconica
Silene fabaria fabaria
Silene samia
Silene urvillei (Σιληνή του Ουρβίλ)
Stachys cretica smyrnaea
Symphytum anatolicum
Thymus longicaulis chaubardii
Thymus samius
Thymus sipyleus sipyleus
Tordylium aegaeum
Tordylium hirtocarpum
Tragopogon longirostris
Trigonella cretica
Trigonella smyrnaea (Τριγωνέλλη η Σμυρναία)
Verbascum pycnostachyum
Veronica grisebachii
Veronica trichadena
Viola suavis
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Haliaeetus albicilla (Θαλασσαητός)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Sylvia rueppelli (Μουστακοτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Coluber najadum dahlii (Σαΐτα του Νταλ)
Lacerta oertzeni oertzeni (Σαύρα της Ικαρίας)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Vipera xanthina (Οθωμανική οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη