Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Kickxia spuria spuria
Knautia drymeia nympharum
Knautia integrifolia mimika
Kickxia spuria integrifolia
Knautia integrifolia integrifolia
Kickxia commutata graeca
Kickxia elatine elatine
Kickxia elatine crinita
Kickxia commutata commutata
Koeleria eriostachya
Koeleria lobata
Koeleria lobata
Koeleria pyramidata
Koeleria splendens
Kernera saxatilis
Kundmannia sicula
Knautia ambigua
Knautia arvensis
Knautia longifolia
Knautia magnifica