Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Datura innoxia
Dasypyrum villosum
Dasypyrum hordeaceum
Datisca cannabina
Dactylorhiza baumanniana
Dactylorhiza cordigera
Dactylorhiza graeca
Dactylorhiza iberica
Daphne blagayana Δαφνούλα το Μπλαγκαγιάν
Dactylorhiza kalopissii
Dactylorhiza macedonica
Dactylorhiza pindica
Dactylorhiza romana
Dactylorhiza saccifera
Dactylorhiza sambucina
Damasonium alisma
Danthonia alpina
Danthonia decumbens
Danthoniastrum compactum
Datura metel