Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Xeranthemum inapertum
Xanthium orientale
Xanthium spinosum
Xanthium brasilicum
Xeranthemum annuum
Xeranthemum cylindraceum
Xanthium strumarium strumatium